close

vahid

یونیتی

keystore چیست و چرا اهمیت دارد ؟

اگر از توسعه گران انجین یونیتی باشید  و به تازگی بازی برای کافه بازار ارسال کرده باشید متوجه ان شده اید که بعد از تکمیل فرایند اپلود اروری با عنوان بسته با کلید دیباگ نباید sign شود مواجه
بیشتر بخوانید...